[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[ISSForum] sql 2000 clusterHello everybody,
 
Does anyone have a implemation guide on how to install the siteprotector
database on a sql 2000 cluster.
I know its not supported 
 
Thanx,
 
Roel Jeuken

##################################################################
Het doet mij genoegen u uit te nodigen voor de 9e AAC Cosmos University.
Hét ICT-kennisevenement dat wij organiseren op 2, 3, 9 en 10 november in Rotterdam, Zwolle en Eindhoven.
Voor zowel profit als non-profit organisaties is dit een uitgelezen kans om in één dag uitgebreid geïnformeerd te worden over zeer uiteenlopende 
ICT-onderwerpen. In de pauzes kunt u op de Marketplace kennismaken met de toepasbare ICT-oplossingen die AAC Cosmos biedt.
Onze specialisten geven u daar antwoord op automatiserings-vraagstukken die binnen uw organisatie spelen.

Inschrijven voor dit gratis evenement kan direct via www.aaccosmos.nl/university.

Bent u niet in de gelegenheid om via het internet in te schrijven of heeft u nog vragen, neem dan contact op met 
de afdeling marketing via marketing@xxxxxxxxxxxx of telefoonnummer 040-2918918.  

Wij verwelkomen u graag in Rotterdam, Zwolle of Eindhoven!
##################################################################
Dit document en de eventuele bijlagen is/zijn uitsluitend bestemd voor de hierboven genoemde geadresseerde(n) en kan/kunnen vertrouwelijke informatie bevatten. Indien u niet de geadresseerde bent, gelieve u zich te onthouden van verspreiding of vermenigvuldiging van dit bericht. Indien dit bericht kennelijk per vergissing naar u is verzonden, verzoeken wij u ons dit onverwijld te berichten en dit bericht te vernietigen.
##################################################################
_______________________________________________
ISSForum mailing list
ISSForum@xxxxxxx

TO UNSUBSCRIBE OR CHANGE YOUR SUBSCRIPTION, go to https://atla-mm1.iss.net/mailman/listinfo/issforum

To contact the ISSForum Moderator, send email to mod-issforum@xxxxxxx

The ISSForum mailing list is hosted and managed by Internet Security Systems, 6303 Barfield Road, Atlanta, Georgia, USA 30328.