[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[ISSForum] Schedule Export functionDear Colleagues,

I've a problem with Schedule Export (the normal Export works fine). I
upgraded the system to SP6. When I set an export, it generating 0kb .pdf
files. But we don't have reporting module.
I read the #2698 and the #3365 answers in the knowledge-base. I
downloaded the dbex10win_en.zip (#3365 - SP6 ready) file and extracted
in a temp folder.
After I run the setup.exe, (the installer would like to make folder in
here: C:\Program Files\Crystal Decisions\Patches\Crystal Database and
Export 10.0 Monthly Hot Fix) the upgrader run failed.
It can't create backup folder and asks me to restart the services
(SiteProtector Application Server Service; SiteProtector Sensor
Controller Service?).
Can anybody help me? Would you be so kind to give some advice?

Thanks,
Tamas

____________________________________________________________________________________________________
Ez az e-mail és az összes hozzá tartozó csatolt melléklet titkos és/vagy jogilag, szakmailag vagy 
más módon védett információt tartalmazhat. Amennyiben nem Ön a a levél címzettje akkor a levél 
tartalmának közlése, reprodukálása, másolása,  vagy egyéb más úton történő terjesztése, 
felhasználása szigorúan tilos. Amennyiben tévedésből kapta meg ezt az üzenetet kérjük azonnal 
értesítse az üzenet küldőjét. Az Erste Bank Hungary Rt. (EBH) nem vállal felelőséget az 
információ teljes és pontos - címzett(ek)hez történő - eljuttatásáért, valamint semmilyen késésért, 
kapcsolat megszakadásból eredő hibáért, vagy az információ felhasználásából vagy annak 
megbízhatatlanságából eredő kárért.

Minden e-mail üzenetet, melynek címzettje, illetve küldője az EBH vagy az EBH alkalmazottja, 
hivatalosnak kell tekinteni, ezért ezen üzenetek EBH-n kívüli küldője vagy címzettje tudomásul 
veszi és hozzájárul, hogy az üzenetekhez más banki alkamazott is hozzáférhet az EBH  folytonos 
munkamenetének biztosítása érdekében.

This e-mail and any attached files are confidential and/or covered by legal, professional or other 
privilege. If you are not the addressee, any disclosure, reproduction, copying, distribution, or 
other dissemination or use of this communication is strictly prohibited. If you have received this 
transmission in error please notify Erste Bank Hungary Rt. (EBH) immediately. EBH does not accept 
liability for the correct and complete transmission of the information, nor for any delay or 
interruption of the transmission, nor for damages arising from the use of or reliance on the information.

All e-mail messages addressed to, received or sent by EBH or EBH employees are deemed to be 
professional in nature. Accordingly, the sender or recipient of these messages agrees that they 
may be read by other EBH employees than the official recipient or sender in order to ensure the 
continuity of work-related activities and allow supervision thereof.
____________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________
ISSForum mailing list
ISSForum@xxxxxxx

TO UNSUBSCRIBE OR CHANGE YOUR SUBSCRIPTION, go to https://atla-mm1.iss.net/mailman/listinfo/issforum

To contact the ISSForum Moderator, send email to mod-issforum@xxxxxxx

The ISSForum mailing list is hosted and managed by Internet Security Systems, 6303 Barfield Road, Atlanta, Georgia, USA 30328.